Щори в стъклопакет

6 Системи за Управление 

Blind control systems

"P" System

Ръчно управление с бутон

"S" System

Ръчно управление чрез плъзгане на
магнитна дръжка / водач

"M" System

Управление с вътрешен мотор

"C" System"

Външен механизъм за управление с корда или с външен мотор

"B" System"

Ръчно дънно управление

" W " System

Моторизиранo управление, работещо със слънчева панелна батерия

 

Системата е ръчен механизъм за  венецианска щора, който се задвижва от външно копче , което се намира върху рамката на прозореца. Специално проектираният ъглов ключ, съдържащ ротационен магнит, се свързва към външния бутон чрез гъвкав задвижващ кабел, разположен в джоба на стъклото. Стъклото изглежда напълно чисто, лесно се почиства и е изолирано от външни замърсители.
„Благодарение на тясната кухина, системата може да се използва в почти всички видове съществуващи прозоречни рамки, докато специалният дизайн позволява естетическото качество да се поддържа в каквато и да е среда, в която е инсталирана.“

Система P

Ръчно управление с бутон

Възможни размери

Models Max Area (m2) Posiible dimensions
SL 20-22 P 2.4 L/W min = 190 mm H min = 300mm L/W max = 2000 mm H max = 2500mm
SL 24 P 3.5 L/W min = 190 mm H min = 300mm L/W max = 3000 mm H max = 3000 mm
Системата C използва силата, произведена от две двойки  ротационни магнитни устройства за повдигане и спускане (и завъртане за венециански модели) на щората чрез сноп от кабели . Един комплект магнити се намира вътре в горната  релса , a другата се полага върху външната повърхност на стъклото , като по този начин се гарантира перфектната цялост на изолационното стъкло.  Тази система позволява и управление с външен мотор – чрез подмяна на външното магнитно устройство с външни мотори.
„Система C може да бъде изпълнена в три варианта  щори – Венециански , Плисе и Руло. Движението вътре в стъклото се осъществява чрез магнитно поле, което просто повдига и снижава засенчващото устройство.
Щорите в стъклопакет са предназначени да поддържат същите изолационни качества като стандартно двойно стъкло, без да променя хигроскопичните свойства на кухината.“

Руло щори в стъклопакет

Система C

Външен механизъм за управление с корда или с мотор

Възможни размери

Models Max Area (m2) Posiible dimensions Internal glass thickness
SL 16 C 2.2 L/W min = 300 mm H min = 300mm L/W max = 1200 mm H max = 2000mm 4 ÷ 33,1 ( 6,38 mm )
SL 20-22 C 3.6 L/W min = 300 mm H min = 300mm L/W max = 2000 mm H max = 2600 mm 4 ÷ 10 mm
SL 27-32 C 6 L/W min = 300 mm H min = 300mm L/W max = 3000 mm H max = 3000 mm 4 ÷ 13 mm
SL 29 C 6 L/W min = 340 mm H min = 300mm L/W max = 3000 mm H max = 3000 mm 4 ÷ 13 mm
SL 20-22 C PLISSE 3.75 L/W min = 300 mm H min = 300mm L/W max = 1500 mm H max = 2600 mm 4 ÷ 10 mm
SL 27-32 C PLISSE 3.75 L/W min = 300 mm H min = 300mm L/W max = 1500 mm H max = 2500 mm 4 ÷ 13 mm
SL 29 C PLISSE 3.75 L/W min = 340 mm H min = 300mm L/W max = 1500 mm H max = 2600 mm 4 ÷ 13 mm
SL 27-32 C PLISSE 6.26 L/W min = 300 mm H min = 300mm L/W max = 2500 mm H max = 2600 mm 4 ÷ 13 mm
SL 29 C PLISSE 6.26 L/W min = 340 mm H min = 300mm L/W max = 2500 mm H max = 2600 mm 4 ÷ 13 mm
SL 27 RULO 2.52 L/W min = 300 mm H min = 300mm L/W max = 1200 mm H max = 2600 mm 4 ÷ 12 mm
При система „S“ щората се повдига и спуска с помощта на магнитен плъзгач, поставен от дясната или от лявата страна на ръба на стъклото или  на  плъзгащия се профил. Системата за задвижване с ремъци и ролки  позволява гладката и продължителна  работа на механизма на щорите.
„При плисе щорите в стъклопакет SL20S Pleated и SL22S Pleated, патентованата система за работа на щората позволява  магнитния водач да бъде монтиран под всякакъв ъгъл на наклон и позиция, осигурявайки паралелно движение на долната релса. Малкият външен магнитен плъзгач е свързан към плъзгача, разположен в централната линия на долната релса, като цялата остъклена зона остава свободна по ширина. Платът се движи в рамките на водачите на страничните разделителни пръти, като по този начин се предотвратява преминаването на светлината.“

Система S

Ръчно управление чрез плъзгане на
магнитна дръжка / водач

Възможни размери

Models Max Area (m2) Posiible dimensions Internal glass thickness
SL 16 S 1.6 L/W min = 250 mm H min = 500mm L/W max = 1200 mm H max = 2000mm 4 ÷ 33,1 ( 6,38 mm )
SL 20-22 S 2 L/W min = 300 mm H min = 600mm L/W max = 1500 mm H max = 2200 mm 4 ÷ 33,1 ( 6,38 mm )
SL 20-22 S PLISSE 1.8 L/W min = 200 mm H min = 200mm L/W max = 1200 mm H max = 2000 mm 4 ÷ 33,1 ( 6,38 mm )
SL 20-22 SP PLISSE 2 L/W min = 300 mm H min = 460mm L/W max = 1500 mm H max = 2200 mm 4 ÷ 33,1 ( 6,38 mm )
Системата B е венецианска щора която работи с ръчен въртящ  механизъм , задействан с помощта на магнитно копче, поставено върху стъклото в долната част на щората.
Движението се предава чрез две зъбни колела , разположени в горния и долния ъгъл на щората, които са свързани едно с друго чрез вал, който е напълно скрит в профила. Системата е особено подходяща за окачени фасади и прозорци, тъй като устройството за управление, разположено в долната част на щората, е лесно достъпно.

Система B

Ръчно дънно управление

Възможни размери

Models Max Area (m2) Posiible dimensions Internal glass thickness
SL 20-22B 3 L/W min = 250 mm H min = 300 mm L/W max = 2000 mm H max = 2500mm 4 ÷ 10 mm
SL 27 B 3.5 L/W min = 300 mm H min = 300mm L/W max = 2500 mm H max = 2500 mm 4 ÷ 13 mm
Системата M е задвижвана от 24 VDC безчетков мотор, вграден в главната релса. Двигателят не съдържа четки (без износване и разкъсване) и работи чрез електромагнитно поле, което води до липса на смущения от различен характер  както и на  изключително нисък шум. Системата е сертифицирана от немския институт.
„Благодарение на безчетковата технология и специално разработените електрически аксесоари ScreenLine може да бъде интегрирана с най-сложните BMS мрежи и управлявана чрез мобилни устройства.“

Система M

Управление с вътрешен мотор

Възможни размери

Models Max Area (m2) Posiible dimensions
SL 20-22 M 4 L/W min = 300 mm H min = 300mm L/W max = 2000 mm H max = 2600mm
SL 27-35 M 5.25 L/W min = 320 mm H min = 300mm L/W max = 3000 mm H max = 3000 mm
SL 29 M 5.25 L/W min = 340 mm H min = 300mm L/W max = 3000 mm H max = 3000 mm
SL 20-22 M PLISSE 3.75 L/W min = 300 mm H min = 300mm L/W max = 1500 mm H max = 2500 mm
SL 27-32 M PLISSE 3.75 L/W min = 390 mm H min = 300mm L/W max = 1500 mm H max = 2500 mm
SL 29 M PLISSE 3.75 L/W min = 340 mm H min = 300mm L/W max = 1500 mm H max = 2500 mm
SL 27-29-32 M PLISSE 5.8 L/W min = 390 mm H min = 300mm L/W max = 2500 mm H max = 2500 mm
SL 29 M PLISSE BLACK OUT 5.8 L/W min = 400 mm H min = 300mm L/W max = 2500 mm H max = 2500 mm
„System W“ е моторизирана система  на батерии с функция за повдигане и накланяне на хоризонтални  щори в стъклопакет.
Щорите  се повдигат или спускат чрез контролно устройство с бутон, което е прикрепено към прозореца или към стъклото или към дистанционното управление (опция).
Батерията може да се зарежда по два начина: чрез зарядно устройство или чрез външен слънчев панел, автоматично и последователно.
Системата може да бъде монтирана бързо и лесно и е приложима за всички видове прозоречни рамки, дори съществуващи; не са необходими кабели или електрически контакти, а вътрешната дебелина на стъклото е без значение.

Система W

Моторизиранo управление, работещо със слънчева панелна батерия

Възможни размери

body>
Models Max Area (m2) Posiible dimensions
SL 20-22 W 4 L/W min = 300 mm H min = 300mm L/W max = 2000 mm H max = 2600mm
SL 27-32 W 4 L/W min = 320 mm H min = 300mm L/W max = 3000 mm H max = 3000 mm
SL 29 W 4 L/W min = 340 mm H min = 300mm L/W max = 3000 mm H max = 3000 mm
SL 20-22 W PLISSE 3.75 L/W min = 300 mm H min = 300mm L/W max = 1500 mm H max = 2500 mm
SL 27-29-32 W PLISSE 3.75 L/W min = 390 mm H min = 300mm L/W max = 1500 mm H max = 2500 mm
SL 27-32 W PLISSE BLACK OUT 4 L/W min = 390 mm H min = 300mm L/W max = 2500 mm H max = 2500 mm
SL 29 W PLISSE BLACK OUT 4 L/W min = 400 mm H min = 300mm L/W max = 2500 mm H max = 2500 mm