Как да премерим

Хоризонтални Щори

Кликнете тук, за да научите повече

Как да премерим хоризонтални щори

Вземане на на размер на щора „пред стъкло“

Сравнително най-лесния и разпространен начин на монтаж. Не изисква специални умения!

1 . Как да определим ширината

Премерете точно разстоянието на ширина от началото на левия стъклодържач до края на десния стъклодържач в горната, средната и долната част на прозореца с точност до мм и вземете най-голямата от трите стойности. Ако дограмата е дървена или няма стъклодържачи тогава премерете точно ширината на стъклото в горната, средната и долната част на прозореца с точност до мм, вземете най-голямата от трите стойности и добавете поне 3см.

2. Как да определим височината

Премерете точно разстоянието на височина от началото на горния стъклодържач до края на долния стъклодържач в лявата и дясната част на прозореца с точност до мм и вземете най-голямата от двете стойности и добавете поне 1 см. Ако дограмата е дървена или няма стъклодържачи тогава премерете точно височината на стъклото в лявата и дясната част с точност до мм, вземете най-голямата стойност и добавете поне 3 см.

3. Избор на укрепване

Определете дали щората ще има укрепване и какъв тип ще бъде – долно укрепване или странично водене.

4.Управление на щората

Определяте дали управлението ще  е от ляво или от  дясно (гледано вътре от помещението). Препоръчително е управлението да е от страната на пантите.

Как да премерим „вградени щори“ – между стъклодържачи 

1. Как да определим ширината

Премерете точно ширината на стъклото (от края на уплътнението) в горната, средната и долната част на прозореца с точност до мм и вземете най-малката от трите стойности.

2. Как да определим височината

Премерете точно височината на стъклото в лявата и дясната част на прозореца с точност до мм и вземете по-малката стойност.

3. Избор на укрепване

Определете дали щората ще има укрепване и какъв тип ще бъде – долно укрепване или странично водене.

4.Управление на щората

Определяте дали управлението ще  е от ляво или от  дясно (гледано вътре от помещението). Препоръчително е управлението да е от страната на пантите.

Хоризонтални Щори Широка Релса

Кликнете тук, за да научите повече

  Как да премерим хоризонтални щори широка релса

Не се препоръчва за монтаж върху заоблени или плитки стъклодържачи!

ВНИМАНИЕ – често се допуска грешка като се разменят стойностите за ширина и височина! Допускането на тази грешка при поръчка на щори е фатално, защото прави щората неизползваема!

1. Как да определим Ширината

премерете точно ширината на стъклото (от края на уплътнението) в горната, средната и долната част на прозореца с точност до мм и вземете най-малката от трите стойности.

2. Как да определим Височината

Премерете точно височината на стъклото в лявата и дясната част на прозореца с точност до мм и вземете по-малката стойност

3. Управление на щората

Определяте дали да е ляво или дясно  (гледано вътре от помещението). Препоръчително е управлението да е от страната на пантите.

4.Дълбочина на стъклодържачи

Уверете се, че дълбочината на стъклодържачите (разстоянието между стъклото и повърхността на дограмата) е поне 1,5 см. В противен случай монтажа на този модел щора е невъзможен!

 

Вертикални Щори

Кликнете тук, за да научите повече

Как да премерим вертикални щори

Стъпка 1: Определете начина на монтиране на щората

         Монтаж в ниша

Как да определим ширината

Премерете точно ширината на прозореца (или разстоянието между двете стени) в горната и долната част, вземете по-малката стойност и извадете 2 см.

Как да определим височината

Премерете височината от мястото където ще монтирате релсата на щората до  подпрозоречната дъска и намалете с 2 см. Ако няма подпрозоречна дъска премерете до мястото до където искате да се спуска щората. За да не опират лентите при събиране, разпъване и завъртане, релсата трябва да се монтира поне на 6 см (за 89мм) и поне на 9 см (за 127мм) напред от най-изпъкналата част по пътя на щората (например дръжка на дограма, подпрозоречна дъска ).


  Монтаж пред прозорец

Как да определим ширината

Премерете точно ширината на прозореца в горната и долната част,вземете по-голямата стойност и добавете поне по 10-15 см от всяка страна.

Как да определим височината

Премерете височината от мястото където ще монтирате релсата на щората до подпрозоречната дъска и намалете с 2 см. Ако желаете щората да минава пред подпрозоречната дъска и да я скрие, премерете до мястото до където искате да се спуска щората. Ако няма подпрозоречна дъска премерете до мястото до където искате да се спуска щората. Ако искате да спуснете ламелите до пода на помещението, намалете височината поне със 5 см от пода. Релсата трябва да се монтира поне на 6 см (за 89мм) и поне на 9 см (за 127мм) напред от най-изпъкналата част по пътя на щората (например дръжка на дограма, подпрозоречна дъска) с цел да не се закачат лентите при събиране, разпъване и завъртане.

Стъпка 2 – Определете начина на събиране на лентите

Определете дали монтажа ще бъде върху стената или тавана. Ако сте решили да монтирате щората на стена, добре е мястото където ще монтирате релсата да е на 10-12 см от дограмата. Вероятността да улучите бетонния трегер е по-голяма, а това ще придаде по-голяма устойчивост на монтажа!

Стъпка 3 – Определете къде ще се монтират щорите – на таван или на стена

Монтажа на таван е по-предпочитан, защото става по-здраво и по-красиво, планките за монтаж на практика не се забелязват, докато при монтаж на стена се използват „Г“ – образни метални планки (за да се изнесе релсата напред и да не опират лентите в стената), които се забелязват. Ако все пак сте решили да монтирате щората на стена, добре е мястото където ще монтирате релсата да е поне на 10-15 см  по – високо от дограмата. Вероятността да улучите бетонния трегер е по-голяма, освен това ще придаде по-голяма устойчивост на монтажа, а също така и няма риск релсата да пречи на отварянето на прозорците или вратите.

Руло щори

Как да премерим Руло щори модел „Стандарт“

ВНИМАНИЕ: Най-често се допуска грешка, като се бъркат понятията ширина и височина. При вземането на размери за щори тази грешка е фатална, тъй като прави щората неизползваема.

Монтаж върху дограма

  1. Как да определим Ширината- премерете точно ширината на стъклото в горната, средната и долната част на прозореца с точност до мм, вземете най-голямата от трите стойности и добавете поне 4 см.
    Ширината, която по този начин ни давате, съвпада с ширината на плата. За да покриете по-добре прозореца, можете да увеличите тази ширина с още 1 до 3 см, но имайте предвид, че ширината на вала + конзолите /габаритната ширина/ е с 4,5 см по-голяма от ширината на плата и трябва да имате къде да  монтирате конзолите. Освен това, при такова увеличение, е възможно плата да опира в дръжката за отваряне на прозореца.2. Как да определим Височината – премерете точно височината на стъклото в лявата и дясната част на прозореца с точност до мм, вземете по-голямата стойност и добавете поне 4 см.
    Височината, дадена по този начин, е габаритна за щората.3. Управление на щората – определяте дали да е дясно или ляво (гледано от помещението). Препоръчително е управлението да е от страната на пантите.Важно! Вала на щората изпъква на 6,0 см пред дограмата. Това може да попречи на нормалното отваряне на крилото (конзолата да опре в зида), в зависимост как са разположени дограмата и стените
Плисе щори
Римски щори
Дървени щори
Външни ламелни щори
Щори Нюанс
Щори VISION
Австрийски Щори
Комарници
Фото щори

Кликнете тук, за да научите повече

Как да премерим вертикални фото щори

Стъпка 1: Определете начина на монтиране на щората

         Монтаж в ниша

Как да определим ширината

Премерете точно ширината на прозореца (или разстоянието между двете стени) в горната и долната част, вземете по-малката стойност и извадете 2 см.

Как да определим височината

Премерете височината от мястото където ще монтирате релсата на щората до  подпрозоречната дъска и намалете с 2 см. Ако няма подпрозоречна дъска премерете до мястото до където искате да се спуска щората. За да не опират лентите при събиране, разпъване и завъртане, релсата трябва да се монтира поне на 6 см (за 89мм) и поне на 9 см (за 127мм) напред от най-изпъкналата част по пътя на щората (например дръжка на дограма, подпрозоречна дъска ).


  Монтаж пред прозорец

Как да определим ширината

Премерете точно ширината на прозореца в горната и долната част,вземете по-голямата стойност и добавете поне по 10-15 см от всяка страна.

Как да определим височината

Премерете височината от мястото където ще монтирате релсата на щората до подпрозоречната дъска и намалете с 2 см. Ако желаете щората да минава пред подпрозоречната дъска и да я скрие, премерете до мястото до където искате да се спуска щората. Ако няма подпрозоречна дъска премерете до мястото до където искате да се спуска щората. Ако искате да спуснете ламелите до пода на помещението, намалете височината поне със 5 см от пода. Релсата трябва да се монтира поне на 6 см (за 89мм) и поне на 9 см (за 127мм) напред от най-изпъкналата част по пътя на щората (например дръжка на дограма, подпрозоречна дъска) с цел да не се закачат лентите при събиране, разпъване и завъртане.

Стъпка 2 – Определете начина на събиране на лентите

Определете дали монтажа ще бъде върху стената или тавана. Ако сте решили да монтирате щората на стена, добре е мястото където ще монтирате релсата да е на 10-12 см от дограмата. Вероятността да улучите бетонния трегер е по-голяма, а това ще придаде по-голяма устойчивост на монтажа!

Стъпка 3 – Определете къде ще се монтират фото щорите – на таван или на стена

Монтажа на таван е по-предпочитан, защото става по-здраво и по-красиво, планките за монтаж на практика не се забелязват, докато при монтаж на стена се използват „Г“ – образни метални планки (за да се изнесе релсата напред и да не опират лентите в стената), които се забелязват. Ако все пак сте решили да монтирате щората на стена, добре е мястото където ще монтирате релсата да е поне на 10-15 см  по – високо от дограмата. Вероятността да улучите бетонния трегер е по-голяма, освен това ще придаде по-голяма устойчивост на монтажа, а също така и няма риск релсата да пречи на отварянето на прозорците или вратите.

Щори Ден и Нощ