Технически център

Развитие на системи

Развитието на системите на различните продукти с марка KATINA се фокусира върху изискванията на крайния потребител както и на потребностите на инсталатора. Те трябва да бъдат лесни и ефективни на всяко едно ниво.