Свободни работни места

Работа в КАТИНА ?

КАТИНА има екип здраво стъпил на земята и динамична корпоративна култура, в която се оценяват лична инициатива и ангажимент.

Проверете нашите настоящи свободни работни места.