Публична покана за Доставка и инсталиране на машини и оборудване по 3 обособени позиции

Публична покана за „Доставка и инсталиране на машини и оборудване по 3 обособени позиции:

Обособена позиция №1 Доставка и инсталиране на 1 бр. машинa за производство на роло щори;
Обособена позиция №2 Доставка и инсталиране на 1 бр. машина за производство на вертикални щори;
Обособена позиция №3 Доставка и инсталиране на 1 бр. винтов компресор с честотно управление и вграден хладилен изсушител.“

Документи