ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

ЕТ “КАТИНА – КАТЯ ПЕТРОВА” е бенефициент по проект “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. № BG16RFOP002-2.089-1615-C01 от 12.10.2021 г.

Целта на проекта е: Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Кратко описание: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 

Очаквани резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на ЕТ “КАТИНА – КАТЯ ПЕТРОВА” за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Устойчиво продължаване дейността на ЕТ “КАТИНА – КАТЯ ПЕТРОВА” поне 3 месеца след приключване на проекта.

Общата стойност на проекта е 50 000.00 лв., от които 50 000.00 лв.
европейско и  0.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 12.10.2021 г.

Край: 12.01.2022 г.

Документи