ОБСЛУЖВАНЕ

Катина представлява серия от дейности, предназначени да повишат нивото на удовлетвореност у клиентите – това е усещането, че даден продукт или услуга отговаря на клиентското очакване.