Маркетинг

Експертиза и креативност

Навсякъде КАТИНА е известна със своята стилна и естетическа презентация. Маркетинговия екип внимателно развива марката KATINA във всички изрази. Познаването на клиента и на продуктите , съчетано с креативност и опит, винаги води до възможно най – добрия маркетингов инструмент.